Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

5370 8254 500
Reposted fromdivi divi viakalina21 kalina21
4973 595d 500

shaolingaytastic:

this is the mood for november lads

walkmen
6427 dd52 500
Reposted fromMadristas Madristas viajointskurwysyn jointskurwysyn
walkmen
6150 8bce
Reposted fromczajnikq czajnikq viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 16 2017

walkmen
0617 d2c3 500
Reposted fromkalina21 kalina21
5370 8254 500
Reposted fromdivi divi viakalina21 kalina21

November 15 2017

0814 34ae 500
walkmen

November 14 2017

6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viacitiesofnight citiesofnight
walkmen
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viacitiesofnight citiesofnight

November 13 2017

1519 8318
Reposted frombrumous brumous viacitiesofnight citiesofnight

November 11 2017

walkmen
9909 841a

November 10 2017

6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

walkmen
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee viacitiesofnight citiesofnight
walkmen
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaRani Rani
2848 99c0 500
Reposted fromnudes nudes viacitiesofnight citiesofnight
walkmen
5612 5b8f 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
walkmen
2885 d2ea 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 05 2017

walkmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl