Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

walkmen
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viabrzask brzask
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
walkmen
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
walkmen
3244 9517
Reposted fromtruedetective truedetective viakalina21 kalina21
walkmen
9231 315b
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask

July 09 2017

walkmen
walkmen
walkmen
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viakalina21 kalina21

July 08 2017

7995 25fb 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask
walkmen
6470 78c0
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabrzask brzask

June 22 2017

walkmen
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka
0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaveritas1 veritas1

June 20 2017

walkmen
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss
walkmen

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viaveritas1 veritas1

June 19 2017

walkmen
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychoviolet psychoviolet
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

walkmen
1149 63f7 500
Reposted fromverronique verronique viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl