Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

walkmen
9081 6841 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
walkmen
9742 9486

July 20 2018

walkmen

handa: snaefellsnes, a photo from Snaefellsnessysla, Vesturland

8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viajointskurwysyn jointskurwysyn
walkmen
6501 d660
walkmen
2543 1dc0 500
Reposted fromtfu tfu
walkmen
Reposted fromfelicka felicka viacountingme countingme

May 28 2018

walkmen
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viatfu tfu

May 15 2018

walkmen
2392 6dd0 500

April 25 2018

walkmen
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viawishyouwerehere wishyouwerehere

April 16 2018

walkmen
Ilekroć budził się rano, czuł, że pragnie żyć w sposób prawy, być człowiekiem dobrym i znaczącym, że chce - jakkolwiek prosto to brzmi i jakkolwiek niemożliwe okazywało się w rzeczywistości - być szczęśliwy. Lecz każdego dnia serce zstępowało mu z piersi do żołądka. Zaraz po obudzeniu ogarniało go przemożne wrażenie, że wszystko jest nie tak albo że tylko dla niego wszystko jest nie takie, jakie być powinno, a wrażeniu temu towarzyszyło pragnienie samotności. Do wieczora osiągał spełnienie: samotny w bezmiarze swojego żalu, samotny w swej bezcelowej winie, samotny nawet w swoim osamotnieniu. Nie jestem smutny - powtarzał w duchu raz po raz. Nie jestem smutny. Jak gdyby miał szansę pewnego dnia na dobre to sobie wmówić. Albo siebie okłamać. Lub wmówić to innym - bo gorsze niż smutek może być tylko to, że o naszym smutku wiedzą inni. Nie jestem smutny. Nie jestem smutny. Jego życie kryło bowiem w sobie bezkresne perspektywy szczęścia, a to z tej przyczyny, że było pustym białym pokojem. Zasypiał z sercem w nogach łózka, jakby to było udomowione zwierzę, a nie część jego własnego ciała. Co rano budził się i stwierdzał, że wróciło do kredensu klatki piersiowej - troszkę cięższe, troszkę słabsze, wciąż jednak biło. Po południu zaś znów ogarniało go przemożne pragnienie, żeby być gdzie indziej, kim innym, kim innym gdzie indziej. Nie jestem smutny.
- J. S. Foer, Wszystko jest iluminacją

April 12 2018

walkmen
4871 7ec4

April 11 2018

walkmen
9908 8012 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
walkmen
4878 048c
Reposted fromkarahippie karahippie viakalina21 kalina21

April 07 2018

walkmen
1042 5fba
Reposted fromtfu tfu
walkmen
5618 f19b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viatfu tfu
walkmen
4879 0f90

March 30 2018

walkmen
walkmen
1931 1fb2 500
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl