Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

walkmen
walkmen
9321 f73c 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viatfu tfu
walkmen
Reposted fromkalina21 kalina21
walkmen
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabylejaka bylejaka
walkmen
Reposted fromshakeme shakeme viabylejaka bylejaka
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

Reposted fromAmericanlover Americanlover viakalina21 kalina21

May 19 2017

5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakalina21 kalina21
walkmen
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viaIriss Iriss
walkmen
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viadoubleespresso doubleespresso
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
walkmen
8055 a313 500
Reposted fromtfu tfu
walkmen
6976 b139
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakalina21 kalina21
walkmen
5649 0a49 500
@carlossteinski
walkmen
2162 15d2
9347 c531 500

vaticanrust:

David Bowie

Reposted fromLittleJack LittleJack viakalina21 kalina21

May 16 2017

2697 dda8
Reposted fromGhostraita Ghostraita viatfu tfu

May 15 2017

walkmen

May 12 2017

3455 391d
Reposted fromerial erial viabylejaka bylejaka

May 09 2017

walkmen
7524 7323
Reposted fromLuna- Luna- viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

May 01 2017

walkmen
2162 15d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl