Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

walkmen
walkmen
walkmen
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viakalina21 kalina21

July 08 2017

walkmen
6470 78c0
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 22 2017

walkmen
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka
0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaveritas1 veritas1

June 20 2017

walkmen
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss
walkmen

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viaveritas1 veritas1

June 19 2017

walkmen
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychoviolet psychoviolet
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

walkmen
1149 63f7 500
Reposted fromverronique verronique viapsychoviolet psychoviolet
walkmen
1265 0674
Reposted fromtwice twice viapsychoviolet psychoviolet
walkmen
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viabylejaka bylejaka

June 17 2017

6410 912f 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
walkmen
walkmen
1415 076a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl