Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

walkmen
Reposted fromfragles fragles viatoniewszystko toniewszystko
9849 3523

la-bellucci:

Monica Bellucci for Vogue 1994

Reposted fromclitoris clitoris viakalina21 kalina21
2293 bd2c 500

shitjimmyshoots:

Charlotte, NYC (2016)

-Jimmy O’Donnell

Reposted fromnudes nudes viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 05 2017

0673 a1a3 500
Reposted fromstrzepy strzepy viakalina21 kalina21
6958 f8e2
walkmen
7572 284b 500
Reposted fromstylte stylte viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 27 2017

walkmen
1261 e955
Reposted fromSzczurek Szczurek viaveritas1 veritas1

September 14 2017

September 04 2017

walkmen

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

August 24 2017

walkmen
2102 0d19
walkmen
walkmen
5726 aee6
Tell Cersei it was me
Reposted fromkopytq kopytq viarani rani
walkmen
walkmen

August 15 2017

walkmen
Rozmowa z Zygmuntem Baumanem: 

Myśli pan, że papierowa książka zniknie?
- Nie sądzę, bo to jest jednak szczególna przyjemność dla wielu ludzi. Ja na przykład bardzo lubię papierowe książki. M.in. dlatego, że jak czytam, to lubię podkreślać w nich to, co zwróciło moją uwagę. Lubię też zaginać rogi, żeby wiedzieć, jak do tego trafić. 

Pan niszczy książki?! 
- Przeciwnie, ja je personalizuję.

A dlaczego zrezygnował pan z Kindle'a?
- Bo próbowałem zaginać ekran, ale się nie dało 


Reposted fromhomoludens homoludens viabylejaka bylejaka
walkmen
walkmen
5301 9a19
walkmen
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
8682 bd90 500

foxybelka:

Catherine Deneuve , 1961

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl