Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

walkmen
0800 173b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatfu tfu
walkmen
7077 0473 500
Reposted fromtfu tfu
walkmen
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
walkmen

February 10 2020

walkmen
1079 7117
Reposted fromeffic effic
walkmen
4916 cb6b 500
Reposted fromtfu tfu
walkmen
Reposted fromdojenka dojenka viacountingme countingme
walkmen
Reposted frombluuu bluuu viaeffic effic

January 16 2020

walkmen
2335 adb7 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viatfu tfu
walkmen
7356 4a86 500
Reposted froms3 s3 viatfu tfu

January 14 2020

walkmen
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
walkmen
0925 fdfc 500
Reposted fromnutt nutt viawishyouwerehere wishyouwerehere

January 12 2020

walkmen
7629 b5d9
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed

January 06 2020

walkmen
6617 21b6 500

December 26 2019

walkmen
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek viatfu tfu
walkmen
9939 e4bf 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

December 08 2019

walkmen
4206 94b6
Reposted fromtojad tojad viacountingme countingme
walkmen
5402 8ad1 500

December 05 2019

walkmen
walkmen
Kiedy kobieta z plemienia Ubuntu dowiaduje się, że jest w ciąży, idzie do lasu wraz z innymi kobietami, aby tam wspólnie modlić się i medytować do czasu, aż odkryją "Pieśń Dziecka". Wiedzą, że każda dusza ma swoją własną wibrację, która wyraża swoją wyjątkowość i cel. Kobiety odnajdują tę pieśń i śpiewają ją.
Potem wracają do swego plemienia i uczą ją innych.

Kiedy rodzi się dziecko, cała społeczność znów zbiera się razem i śpiewa ową pieśń. Kiedy dziecko rozpoczyna naukę, wioska znów się jednoczy i śpiewa jego pieśń. Gdy dziecko staje się dorosłym, wszyscy znów wspólnie się spotykają i ją śpiewają. W dniu zawarcia małżeństwa, młody człowiek ponownie słyszy swoją pieśń. A gdy nadchodzi dzień jego odejścia z tego świata, rodzina i przyjaciele zbierają się przy nim - jak w dniu jego urodzin - i śpiewają jego pieśń, towarzysząc mu w ostatniej podróży.

W tym afrykańskim plemieniu jest jeszcze inna okazja, kiedy śpiewa się ową pieśń: jeśli jakaś osoba popełniła przestępstwo lub naruszyła społeczną normę, zabierana jest na środek wioski, a cała wioska tworzy wokół niej okrąg i... śpiewa jej pieśń. Plemię wie, że korygując czyjeś antyspołeczne zachowanie nie powinno się karać, lecz okazać miłość i przypomnieć o prawdziwej tożsamości tej osoby.

Kiedy odkryjesz swoją własną pieśń, ustanie w Tobie chęć krzywdzenia kogokolwiek. Twoi przyjaciele znają "Twoją Pieśń" i śpiewają Ci ją, kiedy Ty o niej zapominasz. Ci, którzy Cię kochają, nie dadzą się zwieść ani błędom, które popełniłeś, ani ciemną stroną swojego ja, którą pokazujesz innym. Pamiętają o Twoim pięknie, kiedy Ty czujesz się brzydkim, o tym, że tworzysz całość, kiedy jesteś w rozsypce, o Twojej niewinności, kiedy czujesz się winnym, oraz o celu Twojego życia, gdy czujesz się zagubionym.
— Tolba Phanem, afrykański poeta
Reposted fromeldrianne eldrianne viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl